ČLÁNKY PRO INSPIRACI
 
Autor:  Mgr. Simona Matějíčková
 

JSTE V BEZPEČÍ

Přátelé,
mluvte s Vesmírem, žádejte o splnění svých přání,
žádejte o rady, žádejte vysvětlení toho, čemu nerozumíte.

Přijměte to, že všude kolem vás je živoucí inteligentní energie,
jejíž jste všichni součástí.
Nikdy nejste sami, nikdy nejste opuštění.

Jste nesmírně milovaní, přijměte tuto lásku, dovolte si prožívat
lásku, kterou vás Vesmír obklopuje.
Přijímejte dary, kterými vás Vesmír zahrnuje, buďte za ně vděční,
děkujte za ně a vše, za co jste vděční, se vám rozmnoží.

Stejně tak se vám rozmnoží i to, co nenávidíte, co proklínáte a čeho se bojíte.

Vše, čemu věnujete pozornost, zhmotňujete.
Buďte bdělí - věnujte pozornost jenom tomu, co milujete, po čem toužíte.

Přichází Světlo, které podporuje zhmotňování.
Přichází Světlo, které oplývá barvami, které vám změní život, pokud o to požádáte.
Vy, kdo máte svět jenom černo-bílý, požádejte o barvy a uvidíte, jak se váš život změní,

už nebude jenom plochý, získá mnoho vrstev a získá krásu,
kterou si zatím neumíte ani představit.

Žijete v převratné době.

Můžete vystoupit z mlhy, která vás obklopuje a bude vám dovoleno rozhlédnout se
kolem sebe, abyste viděli krásu a rozmanitost tohoto světa.

Požádejte své anděly, že chcete vystoupit z mlhy a ono se to stane.
Stane se to v tu nejlepší možnou chvíli pro vás.
Amen.

 
Simona Matějíčková
 
 
 
 
 
MODLITBA ZA SPLNĚNÍ PŘÁNÍ
 
Přátelé,
do tohoto obrázku - viz níže - jsem vepsala
MODLITBU ZA SPLNĚNÍ PŘÁNÍ

Je to modlitba, kterou mi prozradili andělé:

ANDĚLÉ,
PROSÍM, SPLŇTE MI
VROUCNÉ PŘÁNÍ MÉHO SRDCE.
AMEN.

Tato modlitba může mít velký význam pro splnění

opravdu těch vroucích přání, která jdou z vašeho srdce.

Je to silná magická formule, která může otevřít dveře
ke splnění vašich přání.
Jsou to na první pohled prostá slova, ale ve skutečnosti jsou to symboly
velmi silných energií, které prorazí odkudkoliv - kamkoliv.
 
Podmínkou, aby se z těchto slov stala magická formule,
je neochvějná víra, že to tak je. A to je vše.
 
Věřte, vyslovte modlitbu
a očekávejte ten nejlepší možný výsledek.
 
Andělé vám přinesou to, co je pro vás nejlepší.
A přinesou to v tu nejlepší možnou dobu.
 
Andělé vám splní vše, co je pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.
Splní vám pouze ta přání, která jsou výhodná pro všechny zúčastněné.
Nesplní to, co by někoho poškodilo nebo ranilo.
Andělé nikdy neudělají to, co by pomohlo vám, ale poškodilo by
někoho jiného.
 
Pokud si např. přejete, abyste vyhráli konkurz, závod nebo soutěž,
splní se vám vaše přání jenom v případě, jestliže se shoduje
s vaší životní cestou a jestliže ostatní účastníci mají jinou životní cestu.
 
Pokud si budete vroucně přát, aby se někomu stalo něco špatného
nebo nepříjemného, protože si třeba myslíte, že je to pro něho
spravedlivý trest,
tak se vám vaše přání může splnit,
ale nebude to požehnání, ani dílo andělů,
ale může zasáhnout Karma !!!
 
Karma ublíží tomu, komu určíte,
ale zároveň ublíží stejným způsobem vám.
To je vesmírný zákon, který praví, že co vysíláš, to se ti vrací.
 
Tento zákon nelze obejít, nelze ho přechytračit,
dostihne každého z nás, bez vyjímky.
 
!!!! Ale můžete využít tento zákon pro svoje dobro !!!!
 
Posílejte ostatním lidem to,
co sami chcete dostávat.
 
Posílejte lásku, odpuštění,
přejte ostatním jenom to dobré
a to samé pošle Vesmír vám.
 
Nezapomínejte, že jste součástí rodiny
a rodina zodpovídá za každého svého člena.
To, co posíláte ostatním,
vrací Vesmír vám i celé vaší rodině (vaší rodinou je i tato planeta).
 
Máte zodpovědnost za sebe, ale i za celou vaši rodinu,
ať se vám to líbí nebo ne.
 
Vesmír se neptá, proč posíláte zlo nebo pomstu,
on vám jenom vše vrací zpět.
Je jako ozvěna, ta se také neptá co a proč voláte,
jenom vše vrací zpět.
 
Tato informace je nejdůležitější informací této doby,
můžete ji využít pro záchranu planety
nebo pro její zkázu.
 
"Neznalost zákona neomlouvá" - a to platí i ve Vesmíru.
 
Pokud vysíláte zlobu, závist, zášť a pomstu,
zaplňujete planetu těmito vibracemi
a stahujete ji do Temnoty.
 
Vy všichni, kdo jste dočetli až sem, jste pracovníci světelných rad,
vyslanci vesmírných společenství nebo andělé v lidském těle.
Prosím, pomozte zachránit planetu tím, že budete vysílat láskyplná slova,
láskyplné myšlenky a modlitby,
ve kterých budete žádat
mír pro všechny bytosti tohoto světa.
 
Amen.
 
 
Simona Matějíčková
Léčitelka

...............................................
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLEŽITOSTI ČEKAJÍ I NA VÁS
 
 
V životě se často dějí neuvěřitelné věci a mohou se stát i vám.
 
Buďte otevření příležitostem, které k vám přicházejí.
Věřte tomu, že život je plný příležitostí a ony si vás najdou.
 
Nedávno mi jedna klientka řekla, že neví, co si má přát, že netuší,
o co má anděly požádat.
Poradila jsem jí, aby je požádala, aby jí poslali možnosti, příležitosti,
aby si mohla vybrat - to bylo na konzultaci, kterou jsme měly ráno.
 
Odpoledne mi poslala tuto sms:
"Dobrý den. Tak jak jsme se bavily, požádala jsem o příležitost.
A před chvílí mi volala paní s pracovní příležitostí - státní úřad.
Je to možné? A to jsem byla odhodlaná odpočívat :) "
 
Tato sms je vzorovým příkladem, jak to máme dělat:
požádat, věřit, ale nebýt urputní.
Tato paní požádala, ale nejprve chtěla odpočívat, to znamená,
že nebyla v křeči.
Když jsme uvolnění, vše přichází snadněji.
 
Spousta příležitosní čeká i na vás - až tomu uvěříte,
začnou se na vás sypat ....
 
 
Simona Matějíčková
Léčitelka
 
          .............................................
 
 
 
 
 
 
MOUDROST NAŠICH PŘEDKŮ
 
Co je to moudrost našich předků?
To jsou různá ponaučení, názory a přesvědčení, která nám naši předkové zanechali
a která jsme my přijali.
 
Doporučuji, abychom všichni přehodnotili toto dědictví,
které jsme bez uvažování převzali.
Proč?
Protože mnohá moudra, která jsme přijali, byla jistě velmi platná v minulosti našim
rodičům nebo prarodičům, jistě jim pomáhala, ale mají stejný význam i pro nás?
 
Přehodnoťte svoje názory a postoje zděděné po předcích a zvažte, zda Vám slouží nebo ne.
Co mám na mysli? Například vztah k penězům.
 
Přišla za mnou klientka, která měla zablokovanou hojnost - nešlo jí vydělat peníze.
Zjistila jsem, že z rodiny si nese přesvědčení, že peníze jsou špatné.
Když jsem jí to řekla, hned věděla. Řekla mi: "Ano, u nás se říkalo, že peníze kazí charakter."
 
Znáte rčení: " Zůstávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě" ?
To zase říkala moje babička.
Umíte si představit, jak s takovýmto přesvědčením člověk najde dobře placenou práci
nebo třeba životního partnera?
 
Mám úctu ke svým předkům, k jejich životům, k jejich moudrosti,
ale svůj život si zařídím podle toho, co mi přináší radost a úctu sama k sobě.
 
Vy můžete udělat to samé nebo můžete pokračovat ve stopách svých předků,
volba je na vás.
 
Simona Matějíčková
Léčitelka

 

 
. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .
 
 
 
 
 
 
 
RADUJTE SE ZE ŽIVOTA
 
 
RADUJTE SE ZE ŽIVOTA ..... tím nejvíce pomůžete sobě
i všem lidem kolem sebe.

Mnozí z vás víte, že máte pomáhat ostatním, ale nevíte jak.

Nejlepší způsob je ten, že pomůžete sami sobě.
Pečujte o sebe,
dělejte radost sami sobě,
mějte rádi sami sebe....... tím obdarujete nejen sami sebe, ale i ostatní kolem vás.

Když budete šťastní a spokojení, budete kolem sebe šířit energii štěstí a spokojenosti a právě tato energie zasáhne mnoho lidí kolem vás a pomůže jim. Tímto způsobem ovlivníte velmi mnoho lidí. A je to pomoc neocenitelná.

 
Když máte v sobě zlobu, vztek, pocit nespravedlnosti, smutku - tak je také šíříte kolem sebe a zamořujete okolí a šíříte infekci "blbé nálady".

Je v moci každého z nás, abychom kolem sebe šířili radost, naději, spokojenost.
Někdy stačí jenom úsměv nebo vlídné slovo.
Tak málo stačí k tomu, aby nám všem bylo lépe.

Co kdybychom si začali vzájemně pomáhat třeba jenom tím, že se na sebe začneme usmívat?
Když pro sebe a pro ostatní chcete udělat víc, můžete začít tím, že přestanete mluvit o nemocech, o tom, že nemáte dost peněz, že jsou všude zlí lidé apod. a budete mluvit o drobných radostech života.

Ano, opravdu stačí tak málo.
Umíte si představit, jak neuvěřitelně by se vyčistilo ovzduší v celé naší zemi, kdyby lidé přestali nadávat na všechno, co vidí a začali si všímat toho dobrého, co mají kolem sebe?
Začněte prosím, ostatní se přidají.

 
 
Simona Matějíčková
Léčitelka
 
 
. ......... . . . . .. . . .. . . . . .